Oferta

Oferta szkoleniowa, którą dla Ciebie przygotowałam to warsztaty i szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji miękkich, wprowadzające do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingu bądź zarządzania różnorodnością.

Mogę zorganizować warsztat lub szkolenie dotyczące m.in poniższych tematów:

*skuteczna komunikacja
*kompetencje miękkie
*wystąpienia publiczne
*work life balance
*trening umiejętności menedżerskich
*rozwiązywanie konfliktów
*Design Thinking w biznesie
*zarządzanie sobą w czasie
*asertywność
*pobudzenie kreatywności w obszarze rozwiązywania problemów
*budowanie zespołu
*wypalenie zawodowe
* inne tematy dotyczące rozwoju kompetencji miękkich

*techniki rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy
*jak rozpoznać i reagować na dyskryminację i przemoc

oraz

*edukacja antydyskryminacyjna
*prawa człowieka

*działania na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym
*warsztat aktywistyczny jak organizować działania na rzecz pomocy innym
*zrównoważony aktywizm – jak przeciwdziałać wypaleniu
*szkolenia dla kadry pedagogicznej – jak rozmawiać z uczniami i uczennicami doświadczającymi gorszego traktowania, oraz jak rozmawiać z uczniami i uczennicami, którzy/e dopuszczają się gorszego traktowania innych

W swojej pracy, wykorzystuję również aktywną metodę dramy, która pozwala wejść w rolę, dzięki czemu uczestnicy i uczestniczki warsztatów  przeżywają doświadczenie w bezpiecznych warunkach, bez ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością wyciągnięcia z nich wniosków.

Prowadzę również szkolenia online.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną!

OFERTA DOTYCZY SZKÓŁ, FIRM, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, URZĘDÓW ORAZ OSÓB INDYWIDUALNYCH.