Rekomendacje

Rekomendacje, które otrzymałam znajdują się w poniższych linkach. 

Rekomendacje.

Edukacja Amnesty International

Warsztaty antydskryminacyjne w XIX LO Lublin

Warsztat antydyskryminacyjny w Gimnazjum w Trawnikach

Warsztat antydyskryminacyjny w ZS Trawniki

Warsztat antydyskryminacyjny w Gimnazjum w Trawnikach 2016

Projekt „Tutaj”

Koordynacja lubelskiej grupy lokalnej Amnesty International

„…Ponadto Pani Klaudia współpracowała ze Stowarzyszeniem w ramach konferencji podsumowującej projekt, (8 kwietnia 2016, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki). W czasie spotkania ponad 100 szkół z całej Polski prezentowało swoje uczniowskie projekty, zwracające uwagę na dyskryminację w najbliższym otoczeniu. Pani Klaudia była odpowiedzialna za facylitację sesji prezentacji szkół podczas konferencji[…]”
„Pani Klaudia wykonywała wszystkie zadania bardzo sumiennie, z ogromnym zaangażowaniem i energią. Współpraca z Panią Klaudią jest dużą przyjemnością, gdyż jest osobą kreatywną, odpowiedzialną i bardzo komunikatywną, co w bardzo dobry sposób wpływa na prace całego zespołu” – Aleksandra Górecka – Koordynatorka projektów edukacyjnych w Stowarzyszeniu Amnesty International Polska

Projekt „Stop Dyskryminacji”

Projekt „Źródło Słów”

Zaświadczenie. Projekcja autorskiego filmu pt: „Krótki film bez uprzedzeń”.