Oferta

Oferta, którą dla Ciebie przygotowałam to edukacja antydyskryminacyjna w formie warsztatów i szkoleń, wprowadzających do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji, bądź bardziej zaawansowane, dla świadomych grup.

 

Mogę zorganizować warsztat lub szkolenie dotyczące ogólnych kwestii praw człowieka, lub konkretnych tematów:

*budowanie relacji z rówieśnikami i rówieśniczkami
*skuteczna komunikacja
*rozwiązywanie konfliktów
*asertywność
*pobudzenie kreatywności w obszarze rozwiązywania problemów
*jak współpracować w grupie
*warsztaty dramowo-plastyczne dla dzieci i młodzieży, rozwijające kompetencje miękkie
*warsztaty szablonu – tworzymy personalizowane gadżety

oraz

*edukacja antydyskryminacyjna
*prawa człowieka

*działania na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym
*warsztat aktywistyczny jak organizować działania na rzecz pomocy innym
*zrównoważony aktywizm – jak przeciwdziałać wypaleniu
*Techniki rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy
*jak rozpoznać i reagować na dyskryminację i przemoc
*szkolenia dla kadry pedagogicznej – jak rozmawiać z uczniami i uczennicami doświadczającymi gorszego traktowania, oraz jak rozmawiać z uczniami i uczennicami, którzy/e dopuszczają się gorszego traktowania innych

 

Każdy warsztat jest projektowany za każdym razem od nowa, specjalnie dla grupy, z którą mam pracować. Wynika to z tego, że każda grupa jest inna, ma inne zapotrzebowania oraz doświadczenie. Nad spotkaniem pracuję przez kilka dni a nawet tygodni.

W swojej pracy, często wykorzystuję aktywną metodę dramy, która pozwala wejść w rolę, dzięki czemu uczestnicy i uczestniczki warsztatów  przeżywają doświadczenie w bezpiecznych warunkach, bez ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością wyciągnięcia z nich wniosków.

Szkolenia z edukacji antydyskryminacyjnej prowadzę głównie w województwie lubelskim, w Lublinie ale również w całej Polsce. Dojazd na drugi koniec kraju jest dla mnie jak najbardziej możliwy.

Warsztaty i szkolenia dopasowuję do wieku oraz wiedzy grupy. Napisz do mnie, a indywidualnie ustalimy termin, długość i miejsce.

Zapraszam również na indywidualne konsultacje.

Czym jest edukacja antydyskryminacyjna i dlaczego jest ważna?

Edukacja antydyskryminacyjna jest świadomym działaniem na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji oraz czynników, które się na nią składają. Uświadamia i wyjaśnia proces powstawania dyskryminacji, rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych  narażonych na wykluczenie.
Dodatkowo porusza tematy przemocy motywowanej uprzedzeniami, przestępstw motywowanych nienawiścią. Pomaga w działaniach równości i tolerancji.
Daje świadomość, która z czasem potrafi pobudzić do działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, która jest krzywdząca dla innych.

 

OFERTA DOTYCZY SZKÓŁ, FIRM, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ OSÓB INDYWIDUALNYCH.